Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловът в страната е официално открит!

Днес – 11 август, тръгваме по любимите места сред красотите на родната природа, водени от страстта на лю­бимото ни хоби. Страстта си е страст, но и за­конът си е закон и трябва да се спазва. Ловът е удоволствие от контакта с дивата природа, с колегите, за създаване на нови приятелства и стабилизиране на връзката между поколени­ята в дружините. Затова нека ловуваме отго­ворно и безопасно, да спазваме ловната етика и морала на основателите на нашата 120-го­дишна национална природозащитна организа­ция и да помним, че да си неин член е чест, а не облага.

Скъпи колеги, бъдещето на дивата природа, дивеча и единението на Организацията ни е в нашите ръце, нека ги опазим за идните поко­ления, както нашите предци – за нас! Бъдете живи и здрави, пожелавам ви прекрасни изле­ти без инциденти и много слука!

Васил Василев

председател на УС на НЛРС-СЛРБ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ