140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловец пита: Защо ми отказват индивидуален лов на хищници?

наредба

До председателя на Ловния съвет при Изпълнителна агенция по горите

До председателя на Съвета по лова при Регионална дирекция по горите – Русе

До председателя на  НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в  България”

До директора на Държавно ловно стопанство “Каракуз” – Дулово

До директора на Държавно горско стопанство – Силистра

До председателя на СНЦ „ЛРД Дулово-Каракуз” – Дулово

Ж А Л Б А

От  Юксел Али Карасолак от гр. Дулово, член на СНЦ „ЛРД-Дулово-Каракуз” от 2006 г., член на ловна дружина с. Правда, общ. Дулово

Относно: Отказ от издаване на разрешително за индивидуален лов на вреден дивеч.

Уважаеми господа,

С настоящата Жалба Ви сезирам, за ограниченията, които налагат органите в обл. Силистра, издаващи разрешителни за индивидуален лов на вреден дивеч, на база заповед № 70 от 20.06.2006 г., на началника на РУГ-Русе, инж. Т. Танев, на основание чл. 11, ал. 5 от тогава действащия ППЗЛОД и ЗЛОД, във връзка с решение на Съвета по лова към РУГ-Русе от 23.05.2006 г.

След като се запознах обстойно с нормативната уредба и в частност с членовете от последната редакция на ЗЛОД и ППЗЛОД обнародвани в ДВ бр.15/20013, регламентиращи индивидуалния лов на хищник, даващи ми право да упражнявам този вид лов по пет метода и Правилника за организация на ловните съвети (ЛС) към ИАГ и РДГ.

Моля да ми разтълкувате, на какво основание ДЛС „Каракуз” позовавайки се вътрешно ведомствено указания, имам предвид описаната по-горе заповед от 2006 г на РУГ-Русе, отказва да издава разрешителни за индивидуален лов на хищници, и изискват от мен да имам изградено и маркирано стървилище.

Защо след като чл. 58 от ППЗЛОД ми позволява пет различни метода на лов на хищници, със тази стара заповед от 2006 г., която едва ли отразява реалната действителност, разбирайте увеличената популация на хищници  в национален мащаб, ме ограничава само до лов чрез примамване с изградено стървилище. Eдна такава заповед, имаща за цел да наложи ограничения не кореспондиращи с нито един член от ЗЛОД и правилника за неговото прилагане, нима е по-голямо от самия закон? Едва ли.

Как да упражнявам, лов чрез дебнене, лов чрез спокойно вдигане ма дивеча, подземен лов, тъй като съм и любител на ловни кучета за подземен лов?

Уважаеми господа аз, в качеството си на редови член със заверен ловен билет и членска карта, желая да упражня правото си което ми дава това членство, както колегите ми от ловните сдруженията на други ЛД-ва в страната. Ползвайки активно двата най-големи български ловни интернет форума, www.lov.bg и www.nalov.com аз с обида осъзнах, че в нашето дружество сме дискриминирани по отношение правото да упражняваме индивидуален лов на хищници. А именно да ловувам индивидуално на хищен дивеч, целогодишно, по начин и вид определен в чл. 58, чл. 73 и чл. 90 от ППЗЛОД.

Една кратка препратка  / Чл. 58. ППЗЛОД (1) На хищници се ловува индивидуално, групово и по време на лов на други видове дивеч, като се използват всички разрешени методи на ловуване, както и обучени за целта кучета и кучета за подземен лов. Чл. 73. ППЗЛОД (1) Индивидуално ловуване на хищници се извършва във всички дни на седмицата. /

Това, че живея и съм член на ловно дружество гр. Дулово правили ме ловец „втора” ръка, или просто длъжностните лица от които зависи издаването на гореспоменатото разрешително, не четат последните промени в закона, които изцяло регламентира тяхната дейност и си правят своеволия и свободни интерпретации, на база една стара заповед отпреди 10 години.

Става въпрос за неравнопоставеност, между ловците членуващи в различните ловни дружества в страната.

Моля, всички Висши Държавни органи, до които е адресирана настоящата жалба да се ангажират да излязат с единно становище, относно това, как ловците желаещи да упражняват правото на лов на вреден дивеч, по състава на Чл. 58, чл. 73 и чл. 90 от ППЗЛОД, могат да направят това. Като не им бъдат налагани ограничения със заповеди, които да изискват такива ловци да бъдат предварително определяни, след като закона дава равни права на всеки редови член, те сами да избират методите на лов, което е тяхно законно право.

С ПОЧИТ:  Юксел Карасолак
10.11.2016 г.
гр. Дулово

наредба

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ