140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловец предвожда комитет за опазване природата на Трънския край

Ася Асенова, вестник “Наслука”

Ловецът от дружинката в трънското село Ерул Кирил Ефремов оглави инициати­вен комитет за запазване на Трънския край като еко­логично чист район.

Местни жители се обявяват срещу инвестиционно намерение за добив на златно-сребър­ни руди. Ловците са притес­нени, че експлоатацията на бъдеща мина и флотацион­на фабрика ще се отрази негативно на и без това на­маляващия дивеч.

Внесено е инвестиционно намерение за разработва­не на 20 кв. км концесионна площ, като се предвижда да бъдат създадени три откри­ти рудника и пет подземни, уточни Румяна Боянова, секретар на инициативния комитет.

По думите й част от терена е в Руй планина, недалече от едноименния връх, а останалата площ е в района на бившата мина „Злата“ в непосредствена близост до къщите. В нея влизат землища на селата Ерул, Глоговица, Велиново и Милкьовци.

Според Боянова в обсега на инвестиционното намерение, заявено от „Ев­ромакс Сървисиз“, попадат и площи от „Натура 2000“.

Местните жители са при­теснени, че евентуален бъ­дещ добив и преработка на природни богатства може да окаже значително нега­тивно въздействие върху природната среда, здраве­то на хората и културно-ис­торическото наследство в граничния край.

Те започват подписка срещу бъдещи до­бивни дейности, която ще бъде внесена в Общинския съвет и кметството на Трън.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ