140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловният съвет призовава за безопасни ловни излети

Ловният съвет призовава всички ловци към стриктно спазване на правилата за провеждане на безопасен ловен излет, както и за опазване и защита на горските територии от пожари.

Това съобщиха от пресцентъра на Изпълнителна агенция по горите, цитирайки обръщение на Ловния съвет.

Във връзка с изключително високите среднодневни температури тази година и повишената опасност от възникване на горски пожари, апелът е за спазване на противопожарните правила.

В повечето случаи горските пожари възникват поради небрежност или несъобразени действия на хората, работещи в близост до горите, а не рядко и вследствие на умишлени запалвания.

Не е разрешено паленето на огън в горските територии по време на пожароопасния сезон, освен на изрично обозначените и определени за това места.

При възникване на горски пожари незабавно сигнализирайте на тел. 112.

Съветът апелира за следване на ловната етика и морал през предстоящия ловен сезон 2016/2017 г. от ловците във всички ловни сдружения.

За да бъде запазена и обогатена ловната фауна и за бъдещите поколения, е необходимо ловците да проявяват дисциплина и висок нравствен дух, както и да упражняват контрол помежду си за правилното изпълнение на законовите разпоредби и опазването на дивеча по време на ловния сезон.

Преди започване на ловния излет ръководителят на лова трябва да провери наличието на ловен билет, членска карта и документа за носене на ловно оръжие и да попълни разрешително за лов. На санкция подлежат ловци, които не са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят при групов лов на дива свиня и на дребен дивеч.

Забранена е употребата на алкохол и упойващи вещества преди и по време на лов. Провеждането на инструктаж на участниците в лова е задължително. Ловното оръжие е лично и не се предоставя на никого, дори на правоспособни ловци.

Стреля се само по ясно видима цел и никога по посока на шум или по предполагаемо движение на дивеч. По време на почивка на терена оръжието се оставя отворено до ловеца. Забранява се заредената пушка да бъде подпряна на стена, дърво, превозни средства и други.

Човешкият живот е най-ценното нещо на този свят, затова Ловният съвет призовава колегите ловци да пазят и себе си, и останалите участници в ловните излети, за да няма инциденти с фатален край.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ