Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловният сезон се открива на 12 август

нов сезон

От Изпълнителната агенция по горите информират, че откриването на ловния сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина ще бъде на 12 август (събота).

От ИАГ нареждат ловуването да се извършва само с писмени разрешителни (по образец), издадени от директорите на ДГС/ДЛС за държавните ловностопански райони, специалистите по лова към юридическите лица, сключили договори за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци към ДГС, и от председателя на съответната ловна дружина за предоставения й ловностопански район.

Групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота, неделя и в дните обявени за официални празници, а на водоплаващ дивеч – след 1 януари и в сряда.

И през този сезон груповото ловуване и лов на мигриращ дивеч се извършва само през деня – един час преди изгрев и един час след залеза на слънцето.

Групово и индивидуално ловуване на гургулица се извършва в събота и в дните, обявени за официални празници

Припомняме установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет – пъдпъдък – до 15 бр., гургулица – до 8 бр., а по линия на организирания ловен туризъм – до 24 броя, гривяк, гълъби, гугутка – до 10 бр., горски бекас, обикновена бекасина – до 10 бр.

Групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч от чуждестранни ловци по линията на организирания туризъм се извършва в не повече от 3 от 7 последователни дни за един ловностопански район. Забранява се ловуването на местен дребен дивеч в едно и също ловище в два последователни дни.

Вижте пълния текст ТУК

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ