Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловците и риболовците в ЛРС-Дряново отчетоха своята дейност

дряново събрание

Отчетното събрание на СЛРД „Стринава” – Дряново се проведе в Ловния дом в града на 16 май 2024 г.

Гост им беше Георги Стефанов, член на УС на НЛРС–СЛРБ, председател на УС на Българската федерация по риболовни спортове.

В началото на доклада си председателят на УС на СЛРД „Стринава” Рачо Рачев подчерта, че общото събрание на сдружението се провежда в навечерието на няколко важни годишнини – 140 години организираното ловно движение в България, 133 години от организираното ловно движение в Дряново, 126 години на НЛРС – СЛРБ и 155-годишнината от обявяването на Дряново за град.

дряново събрание

Макар наситена с много ловни емоции, ще помним 2023 г. с борбата с Африканската чума при свинете, в която се включиха много отговорно всички ловци.

„Стремим се да демонстрираме нашата гражданска отговорност в опазването на природата и нейното дивечово и рибно богатство, за което изказваме благодарност на нашите ловци и риболовци, както и за тяхната подкрепа на политиката на НЛРС-СЛРБ”, каза председателят.

През 2023 година в сдружението са членували 489 ловци и риболовци, които стопанисват 31 319 ха горска ловна площ.

„Неинформираността и закъснението в пренасянето на информацията до всички наши съюзни членове са главната причина за неизпълнението в срок на редица съюзни мероприятия.”, каза председателят.

Запасите в ловностопанския район на ЛРС-Дряново бележат тенденция за запазване спрямо тези, от 2023 година, както при благородния елен – 177 през 2024 г., така и при сърната – 578, и дивата свиня – 135, като и при заека запасите се стабилизират – 570 за тази година.

По повод запасите на фазана Рачо Рачев обясни слабата тенденция на нарастване с това, че „липсват достатъчно средства за закупуване и разселване на фазан, както и щетите, които нанасят хищниците и пернатите.“ През 2019-2023 г., са разселени едва около 500 фазана. Приоритет занапред трябва да бъде разселването на фазан, както и възстановяването на волиерната база.”

„Пред нас обаче, стоят много проблеми, които ще се разрешават тепърва, но не се знае в интерес на кого: оловото в мунициите и риболовните принадлежности, меморандума върху лова на гургулица, обявяване на защитени територии, проблема с увеличаващата се численост на хищниците, химизацията и разрушаването на местообитанията в селскостопанските райони, борбата с бракониерството, ползването по предназначение на средствата от вноската за стопанисване на дивеча, борбата с АЧС и птичия грип” – каза председателят.

Относно грижата на СЛРД „Стринава” за осигуряване на база за риболов, Рачо Рачев увери, че сдружението продължава да търси начини за отговори на очакванията на риболовците, като участва в конкурсите на Община Дряново за отдаване на водоеми. Засега дряновските риболовци  упражняват хобито си предимно по река Дряновска и водоемите на територията на общината.

В доклада бе отделено място и на кинологията и обучението на ловните кучета, като резултатите на този етап са незадоволителни, въпреки раздвижването във всички дружинки и няколкото гатера за обучение на ловни кучета- каза председателят.

Мариана Мандичева

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ