Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловците избраха д-р Валери Велков да е новият председател на ЛРС-Видин

велков председател видин

Ветеринарният лекар д-р Валери Велков е новият председател на ЛРС-Видин. Това решиха на свое общо изборно събрание ловците от сдружението, което стопанисва над 168 хил. ха – най-голямата ловна площ у нас.

Да се намали встъпителната вноска за нови ловци от 150 на 100 лева гласуваха още делегатите, представляващи 2400 ловци, обединени в 75 дружини в северозападното ловно-рибарско сдружение. Те определиха и да се повиши размерът на годишния членски внос от 30 на 50 лева. Тази такса за видинските ловци не е променяна от 2013 г. и само така ще се компенсира инфлацията за последните 10 г., мотивираха предложението вносителите.

велков председател видин

Ловците с увреждания, трудоустроените с решение на ТЕЛК и пенсионерите над 65 години от 2024 г. ще плащат годишно по 30 лева за членство.

260 хиляди лева от сметката на сдружението, неизразходвани средства през минали години, бяха одобрени с решение на общото събрание да бъдат инвестирани в ловностопански мероприятия на територията на сдружението.

Гости на общото събрание на видинските ловци бе председателят на УС на НЛРС-СЛРБ Васил Василев, Владислав Антонов, който отговаря за лова в РДГ–Берковица, и директорът на видинското държавно горско стопанство Радослав Николов.

Изборното общо събрание на ЛРС-Видин откри д-р Данчо Йорданов, който ръководеше сдружението през последните 20 години. Той поздрави участниците във форума и даде ход на работата му.

Три кандидатури за председател на сдружението обсъдиха ловците. Да заемат, на обществени начала длъжността, бяха предложени д-р Валери Велков, д-р Цветан Топчиев и Пламен Ангелов. Със сериозно мнозинство, след като д-р Топчиев си направи самоотвод, бе избран д-р Велков.

„Не зная дали сте избрали най-добрия ловец, но смятам, че като администратор и организатор имам добра подготвеност и мога да се справя с тази задача“, каза д-р Валери Велков и благодари на колегите си ловци за гласуваното доверие.

Избран бе и нов управителен съвет. Запази се числеността му от 9 членове, но 90 на 100 от състава бе подменен с ловци, които не са участвали в управителните органи на сдружението.

Тричленен състав с председател Пламен Пантев определиха за контролния съвет ловците от Видин.

велков председател видин

Д-р Велков е ловец и членува в дружинката на село Арчар от 1997г. Има 10 години стаж като практикуващ ветеринарен лекар и още толкова като директор на регионалната ветеринарно-медицинска служба във Видин. От 17 години се занимава със здравеопазване на животните и дивеча като нач. отдел „Здравеопазване на животните“ във видинската структура на БАБХ. Той обяви, че познава повечето ловци от личен контакт в работата си и подчерта важността на предоставянето на проби за установяване на заразни и паразитни болести по животните за здравето и живота на ловците, техните семейства и приятели.

Д-р Велков прие забележките на ловците по отношение пасивността в работата на управителните органи на сдружението през последните  години. Въпреки това новоизбраният председател благодари на дългогодишния ръководител на сдружението Илия Георгиев, вече пенсионер, за това че е положил усилия. „Почти всички ние тук сме минали през неговата школа и сме станали ловци. Чест и почитания!“, благодари д-р Велков, като обяви Георгиев за еталон за добър ловец, представял достойно ловната общност в региона.

Новият председател се ангажира още на първото заседание на управителния съвет да бъде поиска пълна справка, в детайли, за финансовото състояние на сдружението и да предостави тази информация на ловците. Голямата цел, която си поставят новият УС и председателят му д-р Велков, е да възродят Ловния парк край Видин и да изградят отново съществувалото там стрелбище.

Пръв честити на новоизбраните членове на УС и на новия председателя на ЛРС-Видин председателят на УС на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ инж. Васил Василев. Той пожела успешен мандат и отвори дискусията по актуални за ловната общност теми. Инж. Василев сподели първо с видинските ловци новостите, обсъждани на последното заседание на УС на Европейската ловна асоциация, от което той се завърна преди ден. За тоталната забрана на оловото в мунициите за ловното оръжие – кога и как ще се реализира – ще стане ясно през март 2024г. „Въпреки, че се правят опити да се спре тази инициатива в Европейския парламент няма мнозинство“, обяви Василев. Той обясни, че ако бъде въведена такава забрана ще има 3 годишен транзитен период, по време на който ще се забрани продажбата и притежанието на боеприпаси снарядени с олово. Това означава, че всеки ловец, който притежава пушка, която да не е тествана за налягане в цевите на 1050 бара, или най-общо казано произведена преди 2000 година, ще трябва да си купува или 10 пъти по-скъпи патрони молибден, волфрам, ванадий, или да подмени оръжието. 

Инж. Василев припомни големия пробив на Националната организация за връщането на пари от държавата на ловците за стопанисване на дивеч. Средствата са 30% от вноската в размер на 90 лева, която всеки ловец плаща към членския внос при заверката на членската карта в ловното сдружение,и е популярна като т.н. такса „стопанисване“. Точно тези 30% от тях отиваха в държавата, без дори да остават в горската система, а потъваха в държавния бюджет. В национален мащаб сумата е общо около 3 млн. лева. Тази година с промяна в правилника за приложение на Закона за лова и опазване на дивеча държавата се съгласи да ги остави за това, за което законът ги е отредил. Условието е само те да бъдат изразходвани за разселване на дивеч. Това на практика ще освободи ресурс, който преди е отделян от партидите на ловните дружини за тази дейност, да се използва да други цели.

Да се подхожда гъвкаво и да се разселва повече дивеч там където има подходящи за съответните видове местообитания, препоръча на видинските ловци председателят на Националната организация. Това ще гарантира по-голямата ефективност на тази дейност, а график за гостуванията между дружинките би могъл да осигури удоволствието от пълноценното практикуване на ловния спорт.

Инж. Владислав Антонов и инж. Радослав Николов обстойно обясниха пред делегатите на общото изборно събрание каква е връзката между таксацията, плана за ползване и плана за отстрел на дивеча.

За липсата на синхрон между графиците за сеч и за ловуване в горски територии алармира новият член на УС на ЛРС-Видин Александър Александров. Той вижда в това освен нарушение на правото на лов и риск за живота и здравето на ловци и секачи. Този въпрос, обаче няма еднозначен отговор, защото държавата регулира сечта само в държавния горски фонд.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ