140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловците от ЛРС–Свиленград доотглеждат яребици и кеклици за разселване

свиленград грижи

Ловците от Ловно-рибарско сдружение в Свиленград доотглеждат във волиери 360 яребици и 270 кеклици. Получените от дивочовъдното стопанство на фирма „Сокол-БЛРС” в Сливен 60-дневни птици бяха настанени за адаптация във волиери, собственост на ловците от дружинките в Свиленград и село Левка.

свиленград грижи

„За кеклиците ще се грижат ловците от Левка, а за яребиците колегите от Свиленград. Предвиждаме да направим разселването на доотгледаните  птици в края на септември – началото на месец октомври.  До тогава те ще са се адаптирали към дивата природа и няма да са лесна плячка на хищниците”, обясни специалистът по лова на сдружението Сия Пеева.

свиленград грижи

В края на този месец от фермата за диви зайци на фирма „Сокол-БЛРС” в Луковит свиленградските ловци ще получат и заявените 80 диви заека. Те ще пристигнат на 60- дневна възраст.

След като ги доотгледат, ловците ще обогатят и с див заек ловните си полета.

свиленград грижи

Разселването на фермено произведен дивеч в ловностопанския район на Свиленград е плод на инициативността на ловците и разходване на собствени средства на сдружението и резултат от дейността на на националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ.  200 от яребиците и 150 кеклици са закупени от ловно-рибарското дружество . Останалите 160 яребици и 120 кеклици са своеобразен бонус за ловците, благодарение на програмата, която функционира към Националната ловна организация в полза на дивеча и дивата природа от 2003г.

„Опазването и обогатяването на дивата природа е постоянна грижа на ловците от Ловно-рибарско дружество Свиленград. Има създадена практика и повече от 20 години работим в полза на дивечовото богатство. От 2000 г. мероприятията по доотглеждане на фермено произведен дивеч и разселването му там, където са естествените местообитания на съответния вид птици или дребен дивеч, дават резултат.”, категоричен е Петър Вангелов, председател на ЛРС-Свиленград.

Във волиери на свиленградското сдружение местните ловци доотглеждат още близо 300 птици от вида ловен фазан. Те са докарани от фазанарията на „Сдружение на ловците и риболовците – Ловно-рибарска дружество Диана” в гр. Ямбол. Фермено произведените фазанчета били са на 60 дневна възраст и ще бъдат доотглеждани от свиленградските ловци, докато природните условия позволят да бъдат разселени в ловностопанския район на сдружението, където има подходящи за вида местообитания.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ