140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРД-Дъскот към ЛРС-Павликени – 4 чудесни животни за финал

Няма съмнение, че ЛРД- Дъскот е сред най-добрите в сдружение ЛРС-Павлике­ни. Там се ловува главно на диви свине и членовете на колектива са доволни от от­миналия вече сезон за гру­пов лов на дива свиня.

Още на откриването в на­чалото на октомври падна 130 кг глиган, след което пос­ледваха още много успешни излети. Със слука приключи и последното излизане на ловците, когато паднаха че­тири чудесни екземпляра. Два от тях бяха слука за Тодор Александров, един от най-точните стрелци в дру­жината. Повали ги с по един изстрел, когато се появиха на 300 м от него. А най-го­лямото от отстреляните жи­вотни – около 170 кг глиган, падна от куршум на Кирил Попов, за когото ще останат спомен хубавите му глиги.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Павликени” – гр. Павликени
Пощ. код: 5200
Телефон: 5-25-22
Мобилен: 0885 041 281

Реклама

ЛОГО - СЛРБ