140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРД-Планиница – Силните резултати са напълно заслужени

Айкут БЕХИЧ

На 29 октомври ЛРД-Планиница към СЛРД „Сокол“-Айтос проведе лов на дива свиня в местността „Куз“, намираща се на север от Планиница, в близост до изоставеното село Дюля. Както и друг път в дружинката имаше гости от София, които винаги носят със себе си слуката. В хубавия октомврийски ден, след направения инструктаж ловците поеха към високото било на Източна Стара планина. Водач на групата бе председателят Йълмаз Ахмет (Акбаш). Неговият  опит, за който заслуга има и баща му, също председателствал ловната дружинка, е прословут – Йълмаз винаги разставя ловците на места, където ще минат диви свине.

Горе, високо в Балкана съгледвачите на дружинката бяха забелязали дири на няколко стада. След първите две пусии нямаше вдигнато прасе, но на третата опитните кучета на Хюсеин Юмер и Хюсеин Мустафа вдигнаха не една, а две сюрии. Стрелбата се разнесе от няколко места и в края на гонката имаше констатирани три сполучливи изстрела от различни ловци. 

Слуката от 29.10.2016 г., въпреки че зарадва ловците, не учуди никого. На територията на дружинката дивечовите ниви са факт от години, а хранилките, калищата, солищата и местата с капещо от туби изгоряло масло са десетки. Освен това самите ловци засаждат плодни дръвчета (не споделят какви, пазят го в тайна) в непристъпни за домашни животни и хора територии, които според тях са неустоим еликсир за дивите свине. Твърди се, че даже са докарали разсади от чужбина, за да се застои дивечът в техните мери. Всичко това допринася значително за положителните резултати. Миналата година дружинката отчете ползване на двадесетина диви свине, надеждите са този сезон да е по-успешен.

Ловното поле на ЛРД-Планиница предлага и много възможности за лов на дива патица. Това се дължи най-вече на течащата наблизо река Луда Камчия и микроязовирите. Горските бекаси в последните години също са включени в ловния календар, тъй като младите членове на колектива вече отглеждат не само свирепи кучета за свински лов, но и птичари с родословие. Пъдпъдъците редовно мътят в планинските ливади, а гургулиците намират спокойствие в близките гори, до които се сее слънчоглед. Сърни в района също се срещат често.

Председателят на дружината се зарича в идните години ловците да развъдят и яребица, която е изчезнала след прекратяването на дейността на бившите ТКЗС-та. „Нашата мера се превръща в царство на дивеча“, радват се членовете на ЛРД-Планиница.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ