Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРД-Рибен отпразнува 100-годишен юбилей

Валери АНГЕЛОВ

Тази година откриването на ловния сезон на 11 август съвпадна с честването на 100-годишния юбилей на ловно-рибарска дружина Рибен към ЛРС-Долна Митрополия. Организираното ловно движе¬ние в с. Рибен води началото си от 1918 г. Самото село е възникнало като римска крепост в близост до река Вит, от дясната й страна. Край него ми¬нава римски път и там се намирала антична край¬пътна станция „Ад Путея“, от която и днес още се наблюдават руини. Точно в 12 ч. всички бяха заели местата си в стола на кметството. След като поздрави с „Добре дошли“ и честити юбилея на ловци¬те, председателят отстъпи мястото си на отец Иван да освети знамето, изработено със средства на членовете на дружината. По инициа¬тива на Свилен Личев бяха изработени юбилейни пла¬кети, които бяха връчени тържествено на всички ло¬вци. По-късно доц. д-р инж. Валери Ангелов от името на Управителния съвет на ЛРС-Долна Митрополия връчи грамота, поздрави¬телен адрес и парична на-града на председателя на дружината по случай 100-го¬дишния юбилей. Във връзка с кръглата годишнина той награди с грамоти и бивши¬те председатели на дружи¬ната Маринчо Николов и Георги Георгиев за техния принос за развитието й през годините. С поздравителни адреси бяха отбелязани юбилеите на ловците Иван Гетов и Свилен Личев, на¬вършили кръгли годишнини. Поздравен беше и доайен¬ът бай Живко Миленов, ста-нал на 80 години на 5 август 2018 г. Приветствие беше под¬несено и от кмета на село¬то Георги Георгиев, който е един от дългогодишните председатели на ловно-ри¬барската дружина.

Търсете повече подробности в брой 34 на в.”Насрука” от 22 август

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ