140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРД-Скалско към ЛРС-Дряново – Невероятна слука в края на сезона

На 12 януари ръководи­телят на лова Валентин Ко­лев, който е и председател на ЛРД-Скалско, разпре­деля постовете в ловното поле на м. „Куза“ и гонката започва. До края на ловния излет слуката е достатъчно щедра. Майстори на точ­ния изстрел са Валентин Колев, повалил 5 животни, и Мартин Алексиев, Николай Дими­тров, Венцислав Николов с по едно.

„През този ловен сезон сме отстреляли 38 диви свине, което е постижение, подобно на това, което сме регистрирали в предходни сезони“ – уточни предсе­дателят Валентин Колев и допълни, че ловците изли­зат да подхранват дивеча според графика.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Стринава-Дряново” – гр. Дряново
Пощ. код: 5370
Телефон: 7-24-88
Мобилен: 0887 723 562

Реклама

ЛОГО - СЛРБ