140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРД-Славейно – И малките групи  жънат успех

славейно лов

Ловната група от с. Виево, която е част от ЛРД-Славейно, е изключително дейна и с достойнство изпраща отминалия ловен сезон.

Ръководителя на групата Захари Соколов въпреки огромната си заетост като ръководител на голяма строителна фирма, която оперира в Асеновград и Пловдив, когато стане въпрос за лов, винаги намира време да сподели ловните успехи на групата.

Ловната група брои 36 редови ловци, но много често през активния ловен сезон набъбва, като често посреща гости от други населени места.

И това не е случайно, а защото се разчуват ловните успехи. Ловният сезон групата приключва с отстреляни 42 диви свине и то с достойни размери. Това до голяма степен се дължи на гончето на Бойко Узунски.

славейно лов

Най-радостното е, споделя Захари Соколов, че ловните успехи се разпределят пропорционално, като всеки ловец има достойна слука. Самият председател е отстрелял 2 прасета, а Валери Делев, който е и председател на УС но сдружението, се разписва с три.

През първия ден за откриване на ловния сезон се отзовават най-много ловци и както си му е реда се прави задълбочен инструктаж за безопасност. Осъществяват се контакти, набелязват се мерки, и то такива, че ловният сезон да е интересен, резултатен и безопасен, като основно внимание се отделя на безопасността при боравене с оръжие.

славейно лов

След приключването на ловния сезон усилията на ловците от ЛРД-Славейно са насочени към подхранване на дивеча, като редовно, сега когато храната е оскъдна, се зареждат 6 хранилки за сърна, които се намират между селата Кутела и Виево и Виево и Тикале.

Предстои и подготовката на дивечовите ниви, като се обмисля с какви култури е най-подходящо да се засеят през тази година.

Искра Сиракова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ