140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Антоново – Рекордни резултати в Тузлука

Изобилие от диви свине са се навъдили на територии­те на ловните дружинки от района на ЛРС-Антоново. Благоприятните планински местообитания и добрите грижи за животните доведоха до отлични резултати, дори и се постигна рекорд за изминалия сезон, тъй като никога не е имало толкова голям отстрел в Тузлука. Пад­наха 735 броя, което е със 75 повече от предходния.

Най-много животни бяха отстреляни в най-голямата ловна дружинка в с. Стеврек, която е разделена на две групи, които общо са отчели 244 отстреляни диви свине, а тези от дружинките в с. Длъжка поляна – 106 броя и първа градска в Антоново 75. Всичко се дължи на добрите грижи, които полагат ловците за запазване на дивеча в ло­вищата. Над 35 т царевично зърно беше използвано през изминалите зимни дни, а вся­ка дружинка закупува допъл­нителни количества, казва Стоян Стойков, ловният спе­циалист в сдружението.

„По-малко е отстрелът спрямо предходната година при нас, когато паднаха 130 диви свине, а този сезон от­четохме 106, но това не е никак малко. Не всички ловци от дружинката излизат на из­летите, но смея да кажа, че имаше много точна стрелба, а и изпуснахме немалко жи­вотни, нека да има и за след­ващите години“, доволен е председателят на ЛРД-Длъж­ка поляна Стефан Йорданов.

Три са трофейните екзем­пляри за този сезон, паднаха много добри глигани. Два от тях са слука на председателя Стефан Йорданов, единият е тежал над 180 кг с 22 см гли­ги. Най-големият екземпляр обаче бе отстрелян от Дими­тър Шатровски – над 200 кг. Слуката на ловеца Стилиян Николов е с тегло 190 кг. Ху­бавото е това, че се увели­чава изложбата от трофеи, които се поставят в ловна­та база. Това е една добра традиция, за да се разказва на поколенията ловци за от­стрела от колегите им през годините. Вече трофеите в ловната хижа са над трийсе­тина.

През последния сезон най-точен се оказва ловецът Ивайло Тодоров, който от­стреля десетина диви свине. А най-възрастният е 65-го­дишният Тодор Павлов с две слуки за сезона“, категоричен е 54-годишният председател на дружинката в село Длъжка поляна Стефан Йорданов.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол – 2001” – гр. Антоново
Пощ. код: 7970
Телефон: 22-54
Мобилен: 0887 401 332

Реклама

ЛОГО - СЛРБ