140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Айтос обогатява природата със 70 кеклика

ЛРС-Айтос обогатява природата със 70 кеклика

На 15 август ЛРС-Айтос получи за разселване 70 бр. 90-дневни кеклика. Птиците, произведени в сливенското стопанство на „Сокол-БЛРС“, бяха доставени акуратно с цел последващо разселване в ловните райони на сдружението.

Кекликът е вид, който традиционно обитава южните райони на страната ни и именно затова възстановяването му е сред приоритетите на Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно рибарско дружество “Сокол” – гр. Айтос
Пощ. код: 8500
Телефон: 2-57-55
Мобилен: 0878 134 709

Реклама

ЛОГО - СЛРБ