Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС “Чернатица”- Хвойна преизбра председателя си

събрание чернатица хвойна

На 31 май 2024 година от 18 часа в салона на читалището в село Хвойна, област Смолян, ЛРС „Чернатица„ проведе своето отчетно-изборно събрание. 

Отчетно-изборното събрание с участието на 42 делегати се превърна не само в празник на ловците, но и в място на задълбочена дискусия по важни и актуални въпроси, свързани с лова и такива, които са продиктувани от потребностите на днешното време.

Събранието беше уважено от Васил Василев, председател на НЛРС-СЛРБ, и директора на ТП ДГС „Академик Николай Хайтов“ село Хвойна  Ангел Чорбов.

Тон за задълбочената дискусия даде отчетният доклад, който представи председателят на ЛРС „Чернатица“ Борис Къдрински.

събрание чернатица хвойна

Той не само анализира решените и нерешени въпроси през годината, а маркира и постави на обсъждане на злободневните въпроси на деня, въпроси, които вълнуват всеки ловец и се очаква тяхното решаване.

В доклада акцентът бе поставен върху няколко съществени въпроса. Работата на ловните дружини през годината за  съвестно изпълнение на ловностопанските мероприятия, като акцентът се поставя преди всичко върху опазването на дивеча и неговото възпроизводство и видово разнообразие.

Използвано бе присъствието на инж. Василев, за да се постави въпросът някой реки около град Лъки да се зарибят допълнително и да се развива почина „Хвани пусни“.

Дебело бе подчертана необходимостта от засаждане на дивечови ниви, системно и съвременно подхранване, направата на нови и разнообразни хранилки, наблюдение на дивеча и най-вече мерки, свързани с АЧС, своевременното информиране и връзката със сдружението.

На дискусия бе поставен въпросът и за дисциплината на ловците и от необходимостта те да са пример за останалите при опазването на дивеча и по тази причина двама ловци бяха изключени от сдружението.

В доклада място намериха и въпросите свързани с правилното изразходване на средствата, съюзната дейност и нейната ефективност, прием на млади ловци.

С изключително внимание делегатите посрещнаха изказването на инж. Василев.

В началото той изтъкна, че докладът е обемен, аналитичен и илюстрира работата на сдружението, която стои на високо и стабилно ниво.   Той горещо поздрави  ловци от сдружението за огромната работа, която са свършили през годината.

В края на събранието се премина към избор.

Единодушно ловците гласуваха за четвърти път доверие на досегашния председател Борис Къдрински и той беше преизбран.

Основното и главното, че  всички делегати си тръгнаха доволни от събранието с готови отговори, които те ще предадат на останалите ловци за продължаване успешната работата по дружини.

Искра Сиракова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ