140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Дългопол – Дивечът се задържа в района заради правилните дейности

На общото събрание на ЛРС „Камчия“ в град Дългопол взеха участие 54 делегати от избраните 60 от 7-те ловни и една риболовна дружинки, като съпричастни на проявата на местните ловци и риболовци станаха главният секретар на Националната ловно рибарска организация Даниел Тошков и кметът на общината Георги Георгиев. В обстойния доклад на УС председателят на ЛРС-Дългопол Йордан Велев отчете добра дейност през изминалата година по отношение на състоянието на ловното стопанство и грижите, които полагат ловците за животните. Осигуряват се достатъчно количества фуражи, допълнително се дават от спонсори и с добро присъствие са и дивечовите ниви, които се засяват с царевица и слънчоглед. Поради това дивечът се задържа в районите, а много добрият отстрел на диви свине през сезона показва именно отговорността, с която работят дружинките.

В отчета на Контролния съвет беше посочено, че финансите са недостатъчни и че за следващата година трябва да се направи нещо, за да има повече средства в сдружението. Така беше гласувано членският внос за 2019 г. да се завиши с 20 лева и да стане 50 лева, което ще даде възможност за подобряване на финансовото състояние на организацията. В сдружението в момента членуват 465 ловци и няма никакво свободно място, затова не се организират курсове за нови кандидати, откъдето биха дошли допълнителни средства.

Изтъкнато беше особено добрата роля на общинското ръководство и най-вече на кмета на община Дългопол Георги Георгиев, който не е ловец, но има сериозно отношение към ловния живот. Той помогна с осигуряването на дървен материал за покриване на ловната хижа на дружинката в град Дългопол, където се предвижда да се изгради и волиер за адаптация на доставените птици, преди да се разселят в ловните райони, както и гатер за обучение на кучета за лов на диви свине. Кметът помогна и за изграждането на ловната база на дружинката в село Боряна. В селата Партизани и Медовец се подготвят клубове на ловеца и риболовеца. В своето изказване кметът Георги Георгиев, който преди две години стана член на риболовната дружинка, която е единствена в Североизточна България, сподели, че ще продължава според възможностите си да помага на ЛРС „Камчия“ и в бъдеще, за да преуспява ловното и риболовното движение в този край. В риболовната дружинка, в която членуват 268 въдичари на различна възраст, се води много активна дейност под председателството на Неделчо Стоянов, като се организират по две състезания по улов на риба всяка година, а и наличието на големия язовир „Цонево“, река Камчия и други по-малки водоеми дават възможност членовете й непрекъснато да се увеличават. Става въпрос основно за най-малките деца до беловласите пенсионери, които практикуват риболовния спорт.
В изказванията си част от делегатите посочиха някои слабости в работата и ако те се преодолеят, би се подобрила още повече дейността. Един от проблемите е на дружинката в с. Медовец, на която е отнета ловна площ за едродивечово стопанство, като предложението е да се даде възможност за сключване на договор на сдружението за по-дълъг период от време, което да предостави това ловище на дружинката. Много пъти въпросът е бил поставян, но резултати досега няма. Ловците се надяват на положително решение в най-скоро време.

Главният секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков даде положителна оценка на извършеното досега в дългополското сдружение. Той взе отношение по някои актуални въпроси и пожела на ловците успешно изпълнение на задълженията им по стопанисването на ловните райони, за да има и по-голяма популация от диви животни и те да се охраняват добре.
Приети бяха програмата за дейността през настоящата година и финансовият план на организацията. За делегат на общото събрание на Националната ловно-рибарска организация беше избран Йордан Велев, председател на ЛРС „Камчия“ в град Дългопол.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ