140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Гоце Делчев обогатява ловния си район със 150 яребици

На 28 февруари ЛРС-Гоце Делчев получи 150 бр. яребици за адаптиране в местни условия и последващо разселване в ловните райони на сдружението. Фирма „Сокол-БЛРС“ достави птиците в отлично състояние от своето стопанство „Сините камъни“ край гр. Сливен.

Пролетното разселване е традиционна дейност за ЛРС-Гоце Делчев. Членовете на сдружението има интерес към лова на яребица и затова поддържането на устойчива популация е важен приоритет.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол” – гр. Гоце Делчев
Пощ. код: 2900
Телефон: 6-03-72
Мобилен: 0878 524 644

Реклама

ЛОГО - СЛРБ