Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Хасково – Пълни хранилки навсякъде

хасково подхранване

Текущи проверки на изградените и добре стопанисвани хранилки в района на ЛРС-Хасково показаха, че всички съоръжения  редовно се зареждат с храна. Да се грижим за  дивеча  и да  му помагаме в най- трудните  месеци, казва ръководството на сдружението, което оценява  положените усилия.

За подхранване  на дивеча през 2023 г са изразходвани   47 175 лв. за фуражи,  царевица, пшеница. Фуражни смески са дарявани  и от спонсори на организацията, каза инж. Николай Попов, специалист по лова. 

367 дка са дивечовите ниви  в горския фонд и 442 дка във фонда за  селскостопански цели. За тяхната сеитба са вложени 12 хил. лв. , показва справката. За изграждане на хранилки и волиери и реновиране на остарелите са изразходвани 16 хил лв.

Характерно за ЛРС-Хасково е завидният брой хранилки: общо 661 за кеклици, яребици и фазани, 229 за дребен дивеч, 131 хранилки и солища за диви свине, 12 са хранилките тип ясла.

За увеличаване на популацията  от дребен дивеч са отделени  40 хил лв. Закупени за разселване са  120 кеклика, 80 яребици , 1100 фазана , които по мнение на специалистите са най-приспособими към условията в хасковския край. 

Закупени са и 20 заека, за чието разселване в природата се погрижи дружината в с. Узунджово.

Какъв е резултатът от постоянната грижа за увеличаване дивечовото богатство, ще покаже и предстоящата таксация, която Управителният съвет на сдружението насрочи за 23 март.

На последното заседание бяха определени и цените  за курсове за кандидат-ловци и за подборен отстрел.

Председателят Желязко Живаков за пореден път акцентира на необходимостта от доброто поддържане на базата и стриктно спазване на  дисциплината по време на  ловните  излети.

Златка Михайлова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ