140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Хасково разселва 120 кеклика

На 6 март според предварително заложения си план ЛРС-Хасково се включи в пролетната кампания по разселване. Фирма „Сокол-БЛРС“ достави на сдружението 120 кеклика, отгледани в нейното стопанство „Сините камъни“ – гр. Сливен.

„Новата генерация“ ще осигури устойчивото развитие на вида в района. Това е една от основните задачи на ЛРС-Хасково вече няколко години.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

“Ловно-рибарско дружество Хасково” – гр. Хасково
Пощ. код: 6300
Телефон: 62-20-11
Мобилен: 0878 669 471

Реклама

ЛОГО - СЛРБ