Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Хвойна – 100 % изпълнение на плана за отстрел

хвойна лов

Става ли въпрос за мотивирани ловци, веднага могат да се посочат тези от ЛРС “Чернатица“-с. Хвойна. За тях ловът не е само призвание, но и отговорност при изпълнение на плановите показатели, който са приети. И когато в края на ловния сезон се правят анализи, те не са самоцел,  а форма за правилно планиране на задачите за следващия ловен сезон на базата на постигнатото, като в центъра на всичко стои негово величество дивечът и гората.

От направената справка е видно, че сезон 2023-2024 г. приключва със 100% процентово изпълнение на задачите. При план за ползване при дивата свиня 228 броя са отстреляни успешно 306, което съставлява 134% процента изпълнение. Но не трябва да се отминава факта, че тези резултати са постигнати на базата на доброто стопанисване и опазване на дивеча. Или казано с други думи ловците правят всичко възможно да са наясно какво става в ловните полети и при необходимост да се намесят своевременно, като се реши конкретният въпрос.

хвойна лов

При сърната резултатите също са много добри. Общият брой на отстреляните сърни е 68 броя, като са отстреляни 54 мъжки екземпляри и 4 женски. За разлика от другите сдружения, това в Хвойна има и стадо диви кози, което през годините се увеличава, а популацията е много добра.

През годината са отстреляни общо 5 кози, от които 2 женски и 3 мъжки.

И при двата вида планът за ползване е изпълнен на 100%.

За разлика от други сдружения в ЛРС-Хвойна спектърът на отстреляните видове е широк, а ловците не рядко се радват на атрактивен лов. От пернатите представители през годината са отстреляни два глухаря, гривяк – 76 броя, и пъдпъдък – 71 броя. Въпреки че в района представителите на птиците, обект на лов, не са много, все повече ловци се “пристрастяват“ към птичия лов и желаещите да изпробват мерника си са все повече.

Има и друг радостен факт, който може да зарадва всеки родопски ловец. Това е бавното, но сигурно завръщане на заека. Само през тази година са отстреляни 19 броя, а при ловни излети, все по-често ловците докладват, че срещат дългоухия представител, позабравен през годините, особено в ерата на ТКЗС, когато се използваха интензивно различни видове тор за подхранване на естествените ливади.

Любителите на хищници също не останаха с празни раници. Все по-атрактивен за ловците от сдружението става ловът за лисици, като за лов се използват различни способи. Трудът и “чакането“ на ловците е оправдан и те приключват годината със 114 броя отстреляни лисици.

Все по-често в ловните полета на сдружението се появяват и вълци, които пакостят особено на малките приплоди, но пет от тях попаднаха под точния изстрел на ловците от сдружението. Има отстреляни и 98 белки и 8 язовеца, ловът на които става все по-желан и атрактивен, а не са малко ловците, особено младите, които копнеят да се сдобият с такъв ценен трофей.

На шест дружини от ЛРС-Хвойна е отпуснат допълнителен план за ползване на дива свиня, а от отстрела на диви кози и глухар по линия на ОЛТ влизат доста средства в дружините.

хвойна лов

В момента ловците от ЛРС-Хвойна са ангажирани с таксиране на площите, подхранване в края на зимата, за да може дивечът успешно да презимува, ремонтират се и се прявят нови хранилки. Тече и подготовката за засяване на дивечовите ниви.

Искра Сиракова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ