140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Карнобат – Слаб е ловният сезон, дивите свине мигрират в Родопите

карнобат лов

Твърде слаб сезон, ос­новно заради разпростра­нението на африканската чума по свинете в България и рестрикциите, свързани с епидемията от коронавирус, отчита „Ловно-рибарско дру­жество „Сокол-2“ – Карнобат” – гр. Карнобат. Значителен е спадът при лова на дивата свиня – според статистика­та, през сезон 2021/2022 г. в региона са отстреляни едва 4 екземпляра от този вид. За сравнение през ловния сезон 2020/2021 г. те са били 37, уточниха от ловно-рибар­ското сдружение. Ловците твърдят, че популацията на дива свиня в условията на пандемичната вълна, която удари още по-тежко страна­та ни, се е свила повече от два пъти. Към това се доба­вят и драстичното намаля­ване на запаса и интензивна миграцията на този вид жи­вотни.

„Най-доволни от това ще останат ловците в Родопите, където се наблюдава масо­ва миграция на големи групи животни”, коментират ловци от района на Карнобат.

Съвсем скромна е равно­сметката и при лова на чака­лите. През изминалия сезон членовете на дружество ЛРС-Карнобат са отстре­ляли точно 1002 хищника, с 894 по-малко отколкото предходната година.

С най- точен мерник се е отличила ловната дружинка на Екзарх Антимово с 194 чакала. След тях се нареждат дружинките от с. Искра със 119 и Жи­тосвят – 115.

Със 164 са по-малко и ли­сиците. През сезон 2020/2021 г. те са били 313, а според данните в регистрите от по­следния сезон, слуката е споходила ловците при ин­дивидуалния лов на този вид хищник само 147 пъти.

Повече от четири пъти се е свил ловът и при яребиците. Статистическите данни по­казват, че през 2020/2021 г. отреляните птици от вида са 186, докато през 2021/2022 г. техният брой е едва 44. Дивата патица е „на кантар“ – през миналата година слу­ката е споходила ловците от Карнобат 1513 с водоплава­щи птици, а през тази тази броят им е 1 540.

Известен оптимизъм в кар­тината показва отстрелът на ЛРС-Карнобат на пъдпъдъци – техният точен брой през тази година е 3491 или с 1118 повече, отколко­то предходната. Топ три на ловците с най-точен мерник при лова на пъдпъдъци се оглавява от дружинката в Крумово градище, която се отчете с 683 птици, следва­на от колегите им от Деветак – 398 и Сигмен – 341.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ