Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Каварна – Дивечът намалява, множат се само хищниците

каварна лов

Дори бегъл преглед на отчета за ловно-стопанската дейност на СЛРД „Калиакра“ Каварна показва, че дивечът намалява. Ловът на водоплаващи е практически нулев през последните години. Намаляват зайците, свива се популацията на дивеча като цяло. Причините са комплексни – промени в климата, сушата и химизацията на селското стопанство. Не стига това, ами и чумата погуби популацията от диви свине. Всичко това се отрази негативно и на авторитета на сдружението и целия регион като атрактивна дестинация за международен ловен туризъм. По тази линия са гостували едва 18 ловци, от които 15 чужденци.

На фона на тази тревожна тенденция се вижда ръст в числеността на хищниците, а и те са сред причините да намалява дребният дивеч.

Отстреляни са 182 чакала и 43 лисици. Има леко отстъпление от предходната година (207 чакала и 64 лисици), но като цяло бройката на падналите хищници се задържа като константна величина през последните 5-6 години.

Борбата с хищниците е сред основните приоритети за всеки ловец, за всяка дружина. Но заради спиране на премиите, заради наложени ограничения и затрудняващи ловуването правила при индивидуален лов тази задача се оказва трудна и непосилна за мнозина. Остават на „бойното поле“ само отдадени на този лов хищничари, които го възприемат като мисия. Добре, че има млади хора сред тях, но само на тях не бива да се разчита за оптимален контрол на хищниците.

каварна лов

Да се върнем към другия дивеч, с който се провежда лов на територията на сдружението. Отстреляните 339 пъдпъдъци са повече от предходната година, когато са били 302, но пък доста далеч от онези 1100 през 2021 г. При гургулиците има леко завишение: отстреляни са 116 при 75 през предходната година. Горските бекаси намаляват: отстрел от 100 бр, при 187 в предходната година. А тези птици в недалечното минало са привличали много чужденци по линия на международния туризъм.

И ако има лъч надежда за по-добри дни за каварненските ловци, то това е отбелязано при провежданата пролетна таксация. Виждани са следи от диви свине. Дано се задържат при тях…

В състава на ЛРС-Каварна има 316 действащи ловци.

Младен ДОБРЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ