Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Левски – Горите се топят заради незаконна сеч

левски събрание

Няколко важни аспекта изтъкнаха ловците от гр. Левски като основни проблеми в региона – незаконната, на места направо варварска сеч, вследствие на което горите намаляват, интензивното земеделие, неразбирателство със земеделци по отношение ползването на горските пътища и все по-затруднен достъп до ловните полета.

В миналото недоволството беше насочено основно към лошата практика в селското стопанство нивите да се изорават веднага след жътвата, което беше пагубно за лова на пернати през летните месеци.

левски събрание

Положени бяха усилия в това отношение и през миналия сезон ползвателите на земеделски земи бяха задължени след прибиране на реколтата да оставят известен процент  неизорана площ. 

На проведеното Общо отчетно събрание в Клуба на ловеца и риболовеца в града гости бяха председателят на НЛРС-СЛРБ Васил Василев, кметът на община Левски Любка Александрова, специалистът от ДГС Плевен Николай Папарков.

На форума имаше представители от всичките 13 дружини в състава на сдружението.

левски събрание

Председателят на ЛРС-Левски д-р Димитър Маринов отсъстваше по здравословни причини, затова отчетният доклад беше прочетен от ръководителя  Георги Янков. В него се отбелязаха някои акценти от дейността на сдружението през отчетния период. Изнесени бяха конкретни статистически данни за всяка една от дружините по отношение на отминалия ловен сезон, както и свършени ловностопански дейности.

Инж. Василев поздрави участниците във форума и отговори на някои наболели теми, свързани с ловното законодателство и с перспективите по отношение на лова и стопанисването на дивеча. Получи се оживена дискусия, като бяха изказани различни мнения на делегати, все с цел за по-добри дни за дивеча и повече благодатни излети за ловците в бъдеще.

Младен ДОБРЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ