140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Омуртаг обогати ловния си район със 150 фазана

ЛРС-Омуртаг обогати ловния си район със 150 фазана

Днес – 14 септември, ЛРС-Омуртаг обогати ловния си район със 150 бр. 90-дневни фазана. Сдружението традиционно разселва представители на този вид в своя ловен район. Русенското стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“ ЕООД предостави птиците в отлично състояние. Това ще подпомогне развиването на по-силен имунитет у местната популация и вече усили интереса на местните ловци към излетите за този вид дивеч.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Хан Омуртаг – 2001” – гр. Омуртаг
Пощ. код: 7900
Мобилен: 0895 813 734

Реклама

ЛОГО - СЛРБ