Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Оряхово подкрепи Веселин Симеонов

ЛРС „Сокол”-Оряхово на свое заседание на УС, на което присъстваха 4 от избраните 7 членове и отсъстваха 3 по уважителни причини, и на общото събрание, проведено на 2 юни, на което присъстваха 26 от избраните 30 и в присъствие на гости  председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Иван Петков, координаторът на НЛРС Георги Младенов, Веселин Симеонов – председател на ЛРС-София–север, Светослав Георгиев – ръководител на ЛРС-София–запад, Стоян Ангелов – специалист лов на ЛРС-Берковица,  Цвятко Цветков – директор на Северозападното държавно горско  предприятие, Сашко Каменов – директор на РДГ-Берковица, Снежана Гарданска – директор на ДГС–Оряхово и Стоян Кушлев – бивш председател на НЛРС, Стефан Ланджев – гл. редактор на сп. „Ловът”, взе решение и издигна с пълно болшинство  кандидатурите за председател на НЛРС–СЛРБ на Веселин Спасов Симеонов и член на УС  на Иван Тодоров Андреев.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ