Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Павликени обогати ловните си полета с 1600 фазана за месец

В Павликенска и Сухин­долска община, на чиито те­ритории ловуват членовете на ЛРС-Павликени, има люби­тели на птичия лов. За да не им липсва слука, всяко лято ловната организация увели­чава пернати. През този ме­сец тя осигури 1600 фазана, 500 от които по Национална­та програма за разселване на дивеч. 90-дневните птици бяха разпределени между 25 ловни дружини според техните заявки. Така ще се увеличи възможността в бъ­деще ловците, които изли­зат за местен дребен дивеч, да се радват на по-сериозни ловни успехи.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ