Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС– Павликени с първи излети за див заек в две дружини

павликени събрание

Стегнато, с необходимото внимание и загриженост за дивечовото богатство в района премина годишното отчетно събрание на ловно-рибарското сдружение в Павликени.

Делегатите на дружините от Павликенска и Сухиндолска община изслушаха доклада на председателя Валентин Колев за свършеното през 2023 г. и отминалия ловен сезон.

Не може да се кажа, че ловците са напълно доволни от отстрела, най-вече заради дивите свине. Отчетените 30 животни не са много, макар че изпълнението на плана е по-добро от предишния ловен сезон. Пък и не всички дружини имаха слука.

А тазгодишната таксация показа, че има увеличение на дивите свине, но то е слабо, което не е много обнадеждаващо за бъдещите ловни излети.


Ловците от две ловни дружини – в с. Димча и с. Коевци, през отминалия ловен сезон излизаха за диви зайци и така в района започна възраждането на този позабравен през годините лов.

Пролетната таксация показа, че има такъв дивеч, а за увеличаването на популацията му ще помогне и разселването – сдружението е предвидило тази година да вземе 90 екземпляра, които да разпредели в ловните полета на всички дружини.
Както навсякъде и за тукашните ловци сериозен проблем са хищниците, които макар и с малко, се увеличават. А те унищожават дивеча. Притеснението е най-вече за фазаните, които се разселват.

Затова и някои дружини, като тази в с. Димча например, са се отказали от това ловностопанско мероприятие и предпочитат дивите зайци, които по-лесно се приспособяват, пуснати в природата.
На събранието на ЛРС-Павликени беше взето решение членският внос вече да бъде 8% от минималната работна заплата.

Милка ДЕНЕВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ