140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Пазарджик обогатява природата с 630 яребици

На 26 февруари ЛРС-Пазарджик получи за разселване 630 бр. 270-дневни яребици. Птиците, произведени в сливенското стопанство „Сините камъни“ на фирма „Сокол-БЛРС“, пристигнаха в отлично състояние.
Яребицата е атрактивен ловен обект и поддържането на устойчива популация е сред най-важните цели за успешни ловни излети. Именно затова ЛРС-Пазарджик се включва активно в Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси, чрез разселване.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение ловно-рибарско дружество “Сокол-1893” – гр. Пазарджик
Пощ. код: 4400
Телефон: 44-53-49
Мобилен: 0892 209 141

Реклама

ЛОГО - СЛРБ