140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Пазарджик откри успешно сезона за водоплаващи

Водоплаващите птици са сред най-желаните обекти за отстрел. Затова първите излети за различните представители на тази категория дивеч са толкова чакани и предварителната подготовка е неизбежна – установяват се местообитанията на патиците, техните пътища на прелет и евентуалните места за укритие.

Така именно още в ранна доба аз, моят син Василен, Георги Кърджийски, ръково­дител на групата на ловците от с. Мокрище, Стоян Бала­банов, Димитър Маринов, Георги Спасов /Гунди/ и др. сме обсадили бившата греб­на база и рибарниците неда­леч от споменатото населено място. Светлината едва е започнала да изтласква тъм­ната нощна перелина, когато забелязваме силуетите на 6 грациозно правещи кръг во­долюбиви едри красавици. Липсващият ми все още рефлекс ме оставя само наблюдател на тяхното приводняване, в този миг много повече се чувствам журналист, откол­кото ловец. Нощта почти се е предала на загатващия зад хоризонта слънчев све­тлик, когато от дигата между малкия Звъничовски гьол и рибарниците проехтяват пър­вите изстрели.

От колегите разбирам, че там са заста­нали признатият майстор на патичарски лов Дончо Попов и неговият нов „ученик”, ста­налият тази година ловец Ангел Куртаков. По веригата пристига информация, че Ми­тко Маринов пръв е записал трофей за този сезон. Патиците започват все по-често да се появяват при нас, като едно ято от 4 птици, вдигнати от превъзходния дратхар Алекс на Митко, се устремя­ват право срещу мен и Васи­лен. Хващам единия паток, но младежкият рефлекс на сина ми ме оставя само да го водя, докато тупне бездиха­нен на дигата, отделяща ни от р. Марица. Едва успявам да раздвоявам вниманието си между журналистически­те си задължения и ловния инстинкт, но все пак забе­лязвам, че гърнетата, които минават край ръководителя Георги и Стоян, почти не продължават пътя си. Даже първоначално, когато видях, че от два изстрела паднаха 4, реших, че не съм чул кога е стрелял някой друг, но при разбора се установи, че тази великолепна слука наистина е само на Кърджийски. Стоян също е добил трофей, Стои­чко е с женска зеленоглава и само Гунди не е успял да на­мери своята патица, тупнала на метър пред него в гъстата растителност. Моят милост също е успял „ между друго­то” да повали  две бърнета.

Четете повече подробности за ловните излети на ЛРС-Пазарджик в бр. 41 на в. „Наслука“, който ще бъде разпространен в страната на 10 октомври.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ