Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Пещера – Стабилитет при дивата свиня, заекът е под допустимия минимум

Спас СПАСОВ

От целогодишните на­блюдения и проведени­те пролетни таксации в 30 000 ха, предоставе­ни за стопанисване от сдружението, има: 1315 заека, 1400 яребици, 310 фазана, 140 кеклика, 104 сърни, 232 диви свине, 2 вълка, 85 чакала, 250 лисици и 195 скитащи ку­чета.

От горепосочените дан­ни се прави извод, че при дивата свиня се наблюда­ва стабилизиране на запа­сите, докато при сърната и особено при заека те са под допустимия минимум.

Всички тези постижения са следствие на усърдни­те грижи от ловците, като са изградили: 60 хранилки за яребици, 57 за заек и 99 за едър дивеч, в които са поставени над 25 тона концентриран и сочен фу­раж на стойност 13 335 лв. Освен това в ЛРД: Фоти­ново, Радилово, Равно­гор, Жребичко, Браци­гово и др., са засети 46 дка дивечови ниви. През миналата година сдруже­нието закупи 375 фазана на 120-дневна възраст, които се доотгледаха в чудесния волиер на ЛРД-с. Капитан Димитриево и предизвикаха запомня­щи се ловни емоции сред членовете на дружините след тяхното разселване.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ