Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Петрич отново с ловен дом

Димитър КИТАНОВ

Приключи дългогодишна­та сага за решаването на проблема за придобиването на собствен ловен дом на сдружението на ловците и риболовците в Петрич. Това започна на общото събра­ние, проведено през 2017 г., когато кметът Димитър Бръчков официално връчи договор за дарение с реше­ние на ОБС-Петрич, че об­щината дарява сградата на улица „Сандо Китанов“ 9 на ловно-рибарското сдруже­ние в Петрич.

Напомнено бе, че през да­лечната 1978 г. тогавашното ръководство на общината отнема ловния дом и три декара площ около него за построяване на център за младежко творчество разви­тие. От тогава сдружението нямаше собствена сграда.

Общото събрание, про­ведено през 2018 г., взе решение сградата да бъде основно ремонтирана със средства от сдружението, заделяни за тази цел през годините. Ремонтът започна през горещите августовски дни на тази година. Отре­монтира се покривът, сани­ра се сградата, направи се ново включване във ВиК. Предстои смяна на цялата електрическа инсталация, направа на помещение за клуб на ловеца и риболове­ца и санитарните възли. Ръ­ководството на сдружението си е поставило за цел до на­стъпването на зимата сгра­дата да бъде в готов вид.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ