140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Попово – Свръхпопулацията от благороден елен продължава да създава проблеми

събрание попово

Над 80 делегати от повечето дружини в състава на ЛРС-Попово се събраха, за да проведат своето годишно отчетно събрание в Дома на културата в града. Гост на поповчани беше председателят на НЛРС-СЛРБ Васил Василев.

Председателят на ЛРС-Попово Димитър Димитров запозна делегатите с акценти от работата по стопанисване на дивеча през 2023 г., с финансовото състояние на сдружението, както и с плановете за отстрел за предстоящия сезон на базата на данните от проведената таксация.

През 2023 г. в сдружението са членували общо 1425 души, от които 832 ловци, 293 ловци и риболовци и 748 риболовци. Те са разпределени в 41 дружини. Основна задача на сдружението, съгласно договора за предоставяне стопанисването на дивеча, е да организира и осъществява стопанисването на дивеча в предоставените райони в съответствие със законовите изисквания.

Дивата свиня е основен вид дивеч, към който се проява най-голям интерес от всички ловци. и основен обект на групов лов. Отстреляни са 200 животни, което е 65% изпълнение на плана. Трети сезон след АЧС популацията бавно нараства, но още е далеч от времената преди да връхлети епидемията.

Запасите от благороден елен през 2023 г. са достигнали 2352 индивида, което е значително над допустимите 363 животни. През 2023 г. е планиран отстрел от 510 елена, разпределени по пол и възрастови групи. Извършеният от членове на сдружението отстрел възлиза нhttps://zarimex.eu/index.php?route=product/search&search=noctyxа 284 животни, или 55% от плана. По линия на Организирания ловен туризъм са отстреляни 8 елена, от които 6 са със златни медали и 2 със сребърни. Сдружението реализира много добри приходи от тази дейност.

Големият запас от благороден елен, нарушената полова и възрастова структура продължават да създават затруднения при стопанисването му, като водят след себе си увеличение на щетите, които нанасят животните на селскостопанските култури в района. Обезщетенията, които трябва да се заплащат на земеделските стопани за нанесените щети от дивеча са много голям проблем за сдружението през последните години. 

В отчетния доклад е обърнато най-голямо внимание на благородния елен и лова, свързан с него. Защото това е едно голямо богатство, което трябва се ползва оптимално, правилно и разумно. Такъв беше апелът на председателя от трибуната.

Другата актуална тема са хищниците. Реализиран е наглед солиден отстрел от 650 чакала и 250 лисици, но в действителност планът е изпълнен на 50%, което говори красноречиво, че в тази насока ще има още работа.

Инж. Василев поздрави поповските ловци и отговори на някои въпроси по отношение стопанисването и ползването на дивеча в новите реалности, в които живеем.

Младен ДОБРЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ