Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Разлог – Разумният и аналитичен отчет – добра основа за по-добри резултати

разлог събрание

Ловците и риболовците от ловното сдружение в Разлог отчетоха резултатите от дейността си за сезон 2023/24 с разбирането, че има неизползвани възможности в тази посока.

50 делегати от 15 дружинки представиха ловната общност в Разложко.

Гост на събранието беше експертът от НЛРС-СЛРБ Стилиян Герасков.

В отчета на председателя на сдружението  Георги Цеклеов  водещи акценти бяха ангажиментите на дружинките по ЗЛОД, непрекъснатият мониторинг на тенденциите при дивечовите запаси, целогодишните мерки за подобряването на материалната и хранителна среда, мерките за безопасност при боравене с ловното оръжие и неотслабващият темп на борба с хищниците.

Отчетено бе, че на ловните полета с площ 65 хил. ха върху територии на шест горски стопанства за дивеча са били засети 195 дка дивечови ниви със зърнени култури, на 85-те хранилки за залагани 51 тона фураж на зърно.  Петнайсетте на ЛРС-Разлог и през миналия сезон са изпитали на гърба си опустошителните щети от африканската чума, а тенденциите за възстановяване популацията от дива свиня са бавни и  зависят изцяло от отношението на ловците към този проблем.

разлог събрание

Общият отстрел за сдружението на дива свиня за сезон 2023/24 е 57 диви прасета, като в сравнение със съседни сдружения цифрата е символична. Сравнително нормални са били запасите в ловните полета на дружинките в селата Елешница, Краище, Бабяк и Кремен.

Последиците от африканската чума принудиха ловците от дружинките в Банско, Баня, Разлог и Бачево да практикуват по-често лов на пернати. В този смисъл беше и препоръката за по-широкомащабно разселване на този вид  дивеч и диви зайци както със собствени средства, така и по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ. 

Щетите по дребния дивеч идват и от безконтролното увеличаване на броя на хищниците. През миналия сезон са отстреляни 5 вълка, 190 лисици и 126 скитащи кучета, като в тази посока е нужно да се мисли и за увеличаване на стимулите, като в тях се включат средства не само от горските стопанства, но и самите дружинки.

В програмата на сдружението за тази година са предвидени актуални и неотложни дейности, свързани както с увеличение на дивечовите запаси, така и  с мероприятия за възпитание в ловни морални добродетели на млади и все още неопитни ловци, абсолютна дисциплина при боравеното с оръжието, отчетността на отстрела и предоставянето на навременни проби за епизоотични заболявания.

Около 1200 са ловците и риболовците в района на Разлог. Колебанията в ловната слука могат да бъдат преодолени с общите усилия на всички. Условия и надежда има, останалото е дело на всички членове.

Кузман Петров

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ