140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Сандански освети знамената на 18-те ловно-рибарски дружини

Димитър КИТАНОВ

Бисер Янков, председа­тел на сдружение „Сокол 1920”-Сандански, откри це­ремонията по освещаване на знамената на 18-те лов­но-рибарски дружини. Тър­жеството бе уважено от Ге­орги Синански, председател на Общинския съвет, Георги Трайков, зам.-кмет на Сан­дански, Борис Щурков, на­чалник на РПУ-Сандански, директорите на ТП ДГС-Сан­дански инж. Светла Коста­динова, на Катунци – инж. Симеон Ефремов, и на Стру­мяни – инж. Росен Янев. При­състваха още Петър Руйков, председател на сдружението на ловците и риболовците от Петрич, и председателите на всички дружини на „Сокол -1920”-Сандански.

Свещениците Георги и Николай, благославяйки ги с осветена вода, отправиха мо­литва към Господ да дарява ловците и техните семейства със здраве, очистване от гре­хове, прогонване на всякакви зли сили и всички неприятно­сти.

Инж. Светла Данаилова, директор на ТП ДГС-Сандан­ски, отправи поздравителен адрес към ловците с думите: „Искам да изкажа благодар­ност към ръководството на сдружението затова, че десе­тилетия наред се стреми да следва своята основна цел и грижа – опазване на българ­ската природа, местообита­нията и дивечовите попула­ции. Най-искрено ви желая сила, здраве и бодрост, за да съхраните и продължите традициите и отговорности­те към дивечовото и рибно­то богатство. Нека, докато се радвате на любимото си хоби, наред с развлеченията да не забравяте, че преди всичко вие, ловците, трябва да бъдете внимателни, да се грижите за собствената си безопасност и за тази на ва­шите приятели. Спазването на правилата и на ЗЛОД са и отговорност на истинския ловец.”

Закривайки церемонията по освещаването на знамената, председателят на сдружение­то Бисер Янков подчерта, че този ден не е избран случай­но – св. Иван Рилски е чудо­творец и закрилник. Реализи­рането на идеята е станала с помощта на УС на Национал­ната организация и лично на инж. Иван Петков, пожелали знамената да бъдат истински закрилници на членовете на сдружението, много здраве, щастие и наслука.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ