140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Шумен възстанови традицията на ловните вечеринки

Преди години ЛРС-Шумен поддържаше традицията в на­вечерието на Новата година да се организират специални ловни балове, по-късно тя беше прекратена по различни причини, а съвсем наскоро УС събра желаещите на празнич­на вечеря. С това се сложи началото на възстановяването на далечните традиции на лов­ното движение. Над 250 ловци от 22-те дружинки, нежните им половинки, както и гости се съ­браха в представителния рес­торант „Пети километър“ край Шумен, за да участват в ловна­та вечеринка. Съпричастни на празничното настроение бяха членът на УС на НЛРС-СЛРБ Станислав Папазов, пред­седател на ЛРС-Търговище, Кирил Тошев, председател на ЛРС-Нови пазар, и Руси Русев, председател на ЛРС-Каспичан, кметът на община Никола Коз­лево Ешреф Реджеб, който е и новият председател на ЛРС „Глиган“, което според него в скоро време ще се включи в редиците на Националната ловна организация, както и ръ­ководителите на сдруженията в Търговище – Стойне Стойнев, Нови пазар – Пламен Колев, и Каспичан – Валерий Николов.

Членът на УС на НЛРС-СЛРБ Стоян Стоянов, председател на шуменското сдружение, поз­драви участниците в ловната вечеринка, пожела им добро настроение и успехи през Но­вата 2019 г. Той се обърна спе­циално към спонсорите, които имат добри взаимоотношения с ловците и се погрижиха с техните дарения празникът да премине на ниво. Щуменското сдружение през последните години прави всичко възможно за доброто стопанисване на ловните райони, като изклю­чително голяма е популацията на дивите свине, благородните елени и сърните, а с разсел­ването на фазани и яребици се увеличи броят на птиците, за които има добри местооби­тания. Само през този сезон по линията на организирания ловен туризъм са отстреляни седем благородни елена в ло­вищата на дружинките, като чужденците са отнесли много качествени трофеи.

Стоян Стоянов вдигна на­здравица за щедра година, като пожела все така ловците да из­пълняват своите задължения по стопанисването на дивеча и сложи началото на веселието. Запя младата надежда на Бъл­гария Славея, тръгнаха народ­ните хора и танци и градусът на празника се вдигна. Първи поведоха хората дамите. Край масите на ловните дружинки цареше задоволство от въз­становяването на традицията, което естествено спомага за приятелството между ловците.

Томболата се очакваше с не­търпение и интерес. Най-много късметлии имаше в групата на ЛРД-Ивански, която беше и една от най-многобройните. Някои спечелиха и живи фа­зани, но най-големите печалби бяха три ловни пушки, караби­на и ловен автомат. Гостени­нът от Търговище Станислав Папазов отнесе карабината, която спечели с билетче от пет лева. Край масите, отрупаните с мезета, някои майсторлък на ловците, разнообразни ракии, червени и бели вина, настрое­нието ставаше все по-голямо. Вдигаха се наздравици за при­ятелството, раздипляха се лакърдиите, ветераните се връ­щаха към ония години, когато ги е завладяла ловната страст, а младоците имаха какво да научат за точността в стрелба­та и за ловните излети.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество „Сокол – Шумен” – гр. Шумен
Пощ. код: 9700
Мобилен: 0894 677 077

Реклама

ЛОГО - СЛРБ