Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Силистра – Постигнатите резултати поставят високи изисквания за следващия ловен сезон

Георги НИКОВ

Председателят на ЛРС-Силистра инж. Орлин Николов сподели, че миналият сезон е бил отличен за ловците от сдружението, което се наблюдаваше и в предходните години. Особено високи са резултатите при отстрела на дива свиня, като в последните пет години се надхвърлят плановете за ползването й.

За сравнение можем да посочим, че през 2013 г. са отстреляни 148 диви свине, през 2016 г. слуката е била 247 бр., а през последния сезон са паднали 331 при планирани 230. Дружинката в град Алфатар е отстреляла 36 диви свине (при план 11), в ЛРД-Асен са повалени 31 диви свине (при план 12), в ЛРД-Войново резултатът е същият – 31 екземпляра  (при план 13), а в с. Средище ползването е 37 броя.

От няколко години в района на ЛРД-Искра преминават много успешно излетите за диви зайци. Предходната година при участието на 33-ма ловци бяха отстреляни 33 екземпляра, а в последния сезон паднаха двайсетина. Успехите се дължат на опазването на този вид дивеч, не се допускат бракониерства и числеността на хищниците се регулира постоянно. Благотворно влияние оказват и подходящите селскостопански култури, които се отглеждат в землищата. В района има и много овощни градини, където животните намират храната си.

Ловците от Силистренско се радват и на излетите си за мигриращ прелетен дивеч, който миналия сезон се появи малко по-късно заради засушаването. Видимо обаче е, че числеността на тези птици намалява в Добруджа, а причините са ранното откриване на ловния сезон и дискуването на стърнищата, което става веднага след жътвата. Все още много от дружинките не разполагат с ловни кучета, които да са подходящи за лова на този вид дивеч.

При отстрела на пъдпъдък най-добри постижения регистрират ЛРД-Алфатар – 1650 бр., ЛРД-Искра – 1219 бр. и ЛРД-Средище – 1127 бр. При гургулицата първенци са ловците от ЛРД-Средище с 475 отстреляни птици, ЛРД-Цар Асен с 377 и ЛРД-Кайнарджа с 350. Има обаче дружинки, като тези в селата Добруджанка, Поляна и Ирник, които отчитат нулев резултат. Задължение на председателите на дружинките при издаването на индивидуалните разрешителни за лов на пъдпъдъци и гургулици е да вписват всичките ловни дни от месеца, коментира инж. Орлин Николов.

Ловът на хищници става много привлекателен, най-вече индивидуалният за голяма част от ловците. През 2014 г. управителният съвет на сдружението взе решение за създаване на фонд „Хищници“, което оказа силен положителен ефект. За всеки отстрелян чакал и лисица се заплащат по 10 лв. ЛРД-Ситово по традиция е сред първенците в отстрелването на чакали, като през изминалата година са отстреляни 76 екземпляра, ЛРД-Краново отчита с един по-малко, в ЛРД-Цар Асен са паднали 46, а в ЛРД-Айдемир – 40. При лисиците на първо място е ЛРД-Айдемир с отстреляни 32 екземпляра, толкова има и ЛРД-Ситово, а по 19 бр. тези от селата Краново и Васил Левски. Председателят на ЛРД-Ситово Георги Ченев винаги се е отчитал с най-добър отстрел в сдружението, този сезон той има повалени 73 чакала, Георги Николов от ЛРД-Краново – 33, Тодор Тодоров от ЛРД-Войново 28, Стоян Донков от ЛРД-Алфатар 22 и Даниел Димитров от ЛРД-Краново 19.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ