140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Сливен отчете дейността си

ЛРС-Сливен проведе годишното си общо събрание, на което бе отчетена дейността през миналата година. Гости на сливенските ловци бяха главният секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков и управителят на фирма „Сокол-БЛРС“ Борислав Бечев.

Отчетният доклад бе представен от председателя на ЛРС-Сливен Кольо Милев. Приет бе отчетът на Контролния съвет на сдружението, финансовият отчет, а след това и годишният план за дейността през настоящата година. Направени бяха необходими промени в Устава на сдружението, приети бяха вътрешни плавила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Избрани бяха делегати за годишното Общо събрание на НЛРС-СЛРБ, гласуван бе и размерът на членския внос за 2020 г.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество – гр. Сливен
Пощ. код: 8800
Телефон: 62 24 66
Мобилен: 0888 799 688

Реклама

ЛОГО - СЛРБ