140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-София-изток обогатява природата с 270 яребици

На 6 март ЛРС-София-изток се включи в пролетната кампания по разселване на пернат дивеч. Фирма „Сокол-БЛРС“ достави в отлично състояние птиците, произведени в нейното стопанство в гр. Враца.

След адаптиране в местна среда сдружението ще пусне яребиците на свобода в предварително избрани зони от своя ловностопански район.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “София – Изток” – гр. София
Пощ. код: 1000
Телефон: 981-32-03
Мобилен: 0896 019 040

Реклама

ЛОГО - СЛРБ