Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-София-север преизбра единодушно Веселин Симеонов за председател

Димитър КОНСТАНТИНОВ

На 16 май в сградата на НЛРС-СЛРБ се проведе изборно събрание на ЛРС-София-север. След като необходимият кворум бе налице, събранието започна с тържествено внасяне на знамето на сдружението. След като бяха представени отчетът за дейността на организацията и тези на нейния управителен и контролен съвет през 2017 г., делегатите обсъдиха и приеха програма за развитие през 2018 г., както и финансов план-бюджет за 2018 г. Също така бяха приети и изменения и допълнения в устава на сдружението.

При избора на председател единодушно бе преизбран Веселин Симеонов. За делегати на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ, което ще се проведе на 14 юни, бяха избрани Веселин Симеонов и специалистът по лова Явор Вичев.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ