Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-София-запад обогатява ловния си район с 50 кеклика

Днес ЛРС-София-запад получи за разселване 50 кеклика на 90-дневна възраст за доотглеждане и разселване в дивата природа. Птиците са отгледани в стопанство „Сините камъни“ на фирма „Сокол-БЛРС“. Това е само част от заявените количество, които ЛРС-София-запад планира да разсели в ловните си райони през тази кампания. Видът е изключително атрактивен за ловците и се полагат усилия в национален мащаб числеността му да се възстанови.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ