140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-София-запад обогатява ловния си район със 113 яребици

На 5 март ЛРС-София-запад получи 113 яребици, произведени във врачанското стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“. Птиците са за доотглеждане и адаптиране, след което ще бъдат разселени в ловните полета на територията на сдружението.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “София – Запад” – гр. София
Пощ. код: 1000
Телефон: 987-10-71
Мобилен: 0887 225 658

Реклама

ЛОГО - СЛРБ