Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Стара Загора води активна борба с хищниците

ЛРС-Стара Загора години наред е сред водещите в от¬стрела на хищници. Към мо¬мента статистиката отчита 1200 чакала и 432 лисици. Засичани са и следи от вълк, но няма отстреляно животно.
Със 166 отстреляни диви свине завърши ловни¬ят сезон за Старозагорското сдружение, с 60 броя по-малко от миналата година. Причините за по-скромното ползване са от различно естество – човешка намеса, интензивно земеделие, дър¬водобив в ловностопанските райони и по време на ловни¬те излети

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Стара загора” – гр. Стара загора
Пощ. код: 6000
Телефон: 63-90-14
Мобилен: 0878 925 696

Реклама

ЛОГО - СЛРБ