140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Тервел – В трудни времена грижите за дивеча трябва да се удвоят

тервел събрание

Ловно-рибарското сдружение в добруджанския град Тервел проведе своето общо събра­ние, на което беше обсъдена дейността на ловците за из­миналата година.

В залата на общината дойдоха 51 делегати от общо 60, избрани от 10-те дружинки в състава на сдруже­нието. Една част от присъства­щите на форума изказаха мне­ния, споделиха впечатленията си от доброто стопанисване на ловните райони.

В доклада, из­несен от председателя на УС на сдружението Нико Радев, обстойно беше проследено направеното през изминалия период и бе изтъкнат добрият стремеж на ловците в настъпи­лите трудни времена да бъдат още по-активни и отдадени на стопанската им дейност.

тервел събрание
Нико Радев

Ес­тествено на преден план бяха изтъкнати проблемите, които дойдоха от африканската чума по свинете. С тъга добруджан­ци си спомняха недалечното минало, когато имаха слуки на диви свине. Излетите на този дивеч им носеха много емоции, а последният ловен сезон за­върши с нулев отстрел. Дори не се откриваха и дири по вре­ме на лова.

По отношение на дребния дивеч докладчикът изтъкна, че състоянието му е на добро ниво, расте и попу­лацията на дивия заек. В про­ведените 2 излета през сезона бяха отстреляни 80 диви заека. Голямо внимание е отделено и на фазаните, тъй като има много добри местообитания за тях.

Всяка година се разселват по над 500 птици, така ще бъде и тази година. За тях ловците полагат добри грижи, защото разчитат на фазанския лов. Наред с това те изграждат нови биотехнически съоръжения, ре­монтират и старите.

По идея на председателя на ЛРД-Безмер Петър Хорозов, подкрепена от ръководството на сдружението, на гатера бе проведено изпитание на ловни кучета, обучени в лова на дива свиня. В него участваха над 80 четириноги помощници на ло­вците не само от дружинките от района, но и от други селища на Североизточна България.

Обсъден беше и въпросът за провеждане през идното лято на традиционния семеен ловен събор на ЛРС-Тервел, който беше прекъснат известно време заради панде­мията от Covid-19. Години на­ред ловци и техните половинки, както и гости от района ставаха съпричастни на това празнен­ство, на което всички се весе­ляха и се награждаваха най-до­брите през сезона.

Интересен е фактът, че всичките ловни дру­жинки на ЛРС-Тервел вече разполагат със свои бази, като последно се сдобиха с хижи ловците от селата Орляк и Нова Камена.

Много активна е и дейността по регулиране на хищниците. Бяха посочени имената на Михаил Ставрев, Валентин Зеленченко и Стоил Георгиев от ЛРД-Жегларци, Пенко Пенев от ЛРД-Полковник Савово, Нурадин Исуф, Иксан Аблигазов от ЛРД-Коларци, Петър Хорозов от ЛРД-Безмер, Халид Юсеин и Фикри Хюсеин от ЛРД-Орляк, Живко Пенев от ЛРД-Мали извор и др.

За делегат на Общото събра­ние на Националната ловно-ри­барска организация бе избран Нико Радев.

Георги Ников

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ