140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Троян – Награди за ловците №1 по отстрел на дива свиня

Традиционната вечеринка на ЛРС-Tроян събра в рес­торант „България” рекорден брой ловци и риболовци, тех­ните семейства и приятели. Гости на празника бяха на­родният представител Иван Миховски, кметът на Община Априлци д-р Милен Пелов, гл. секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков, управителят на фирма „Сокол“ Бо­рислав Бечев, зам.-директо­рът на Северозападно пред­приятие Димитър Шишков и др.

В приветствието си предсе­дателят на ЛРС-Троян Мин­ко Акимов сподели с всички задоволството от изключи­телния отминал сезон по от­ношение на дивата свиня и подчерта, че той бе резулта­тен и в отстрела на вълци – 6 бр. Тези успехи нямаше да бъдат постигнати, ако ловци­те не бяха се грижили за оби­тателите на планината. Той благодари на председатели­те и ръководителите на лова за дисциплината на дружин­ките и липсата на инциденти и нарушения по ЗЛОД. Тази година отново първенец по отстрел на дива свиня стана ЛРД-Велчево – 148 бр., след­вани от ЛРД-Черни Осъм – 130 бр. Бронзови медалисти станаха ловците от Острец само 3 бр. по-малко.

Народният представител Иван Миховски поздрави ло­вците и благодари на ЛРД- Старо село, че го е приела за техен колега.

Даниел Тошков, гл. секретар на НЛРС-СЛРБ изказа благодарности от име­то на УС на Националното сдружение. Той за пръв път посещава Троян и е с много добри впечатления от града и от троянските ловци. Дими­тър Шишков, зам.-директор на Северозападно предпри­ятие прочете и поздравител­ния адрес от зам.-министъра на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, в кой­то се подчертава постигнатия най-добър резултат в отстре­ла на дива свиня – 1844бр., и се отправя пожелание за умножаване на дивечовото богатство и съхранението му от бракониерски прояви. Ад­ресът завършва с пожелание за наслука на всички ловци.

Тържествената част за­почна с отбелязването на 70-годишния юбилей на Сте­фан Стратев, председател на ЛРД-Врабево. Той получи плакет и почетното звание „Заслужил деятел“ от НЛРССЛРБ. Дойде ред и на неиз­менната томбола и търг. Бяха разиграни ловна карабина 30.06 „Уинчестър“, комплекти столове, торти, гориво, маса, вечери за двама, смяна на гуми и т.н. Ловната карабина бе спечелена от Владимир Дишев от ЛРД-Голяма Же­лязна. На търга се предло­жиха дива свиня, спечелена от ЛРД-Черни Осъм; сръндак – срещу 110 лв. отиде в ЛРД- Трапето, а тя го подари на ЛРД-Терзийско. Най-голямо­то шоу бе по време на търга за голяма торта с ловни мо­тиви с първоначална цена 60 лв., която достигна до 360 лв. благодарение на дружинките от Добродан и Борима, които наддаваха. Но… боримци надделяха.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

“Ловно-рибарско дружество – Троян” – гр. Троян
Пощ. код: 5600
Мобилен: 0884 460 838

Реклама

ЛОГО - СЛРБ