140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Велико Търново разселва 300 яребици

На 27 февруари ЛРС-Велико Търново получи 300 бр. 90-дневни яребици. Птиците, произведени в сливенското стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“, бяха доставени в отлично състояние и бяха пуснати в четирите стационарни и петте временни волиери за доотглеждане и адаптиране, след което ще отидат в ловните полета на дружините. Както винаги, при превоза и разселването, за да помогнат, се включиха няколко ловци – председателите на ловните дружини в Беляковец и Ново село Стоичко Кознички и Йосиф Чолаков, Коста Каркоров от дружината в Самоводене.
Яребици ще разселят в ловните си райони според заявката си 15 ловно-рибарски дружини от полския и полупланинския район, където има такива местни ята и добри условия за тях. Сдружението купи 200 птици, останалите 100 бяха осигурени по Националната програма за разселване на дивеч.
Разселването на птици ще продължи и тази година, като по-нататък в ловните полета на дружините ще бъдат пуснати фазани и диви патици с надеждата така постепенно да се увеличи тяхната популация.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол 1884″ – гр. Велико Търново
Пощ. код: 5006
Телефон: 62-41-43
Мобилен: 0878 690 169

Реклама

ЛОГО - СЛРБ