Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Враца: Николай Ненчев беше преизбран

При отлична организация и стройна делова атмосфера, се проведе отчетно-изборното събрание на ЛРС-Враца. В обемист и подробен доклад, председателят инж. Николай Ненчев запозна присъстващите с историческите анали от основаване на сдружението насам и етапите в неговото развитие. Последва отчет за работата през изтеклия мандат с особен акцент за дейността през 2016 г. Заключението бе, че са постигнати високи резултати, отчетено бе добро финансово състояние на сдружението, анализирани бяха и дивечовите запаси.

След доклада на инж. Ненчев, последваха отчет от председателят на Контролния съвет Николай Илиев, Петър Петров представи проекто-решенията, а счетоводителят на сдружението Ивелина Младенова – бюджета. След дебатите, докладите бяха приети единодушно.

Една от най-важните точки в работата на събранието бе избор на ръководство за новия 4-годишен мандат. Председателят на комисията по предложенията и избора д-р Валентин Лилов припомни досегашните членове на УС и имайки предвид добрата работа и постигнатите резултати, предложи да не се правят промени. Идеята бе подкрепена от мнозинството, което даде вота си за всяко име по отделно. Така ръководният орган, който ще управлява сдружението през следващите четири години остава в същия състав, председател отново е инж. Ненчев, а ръководител – инж. Стоян Стоянов.

Последната точка в дневния ред бе избор на делегати за Националния форум. Към досегашните двама постоянни представители – председателят и ръководителят, се присъедини трети – досегашната резерва Петър Тошков, а на негово място бе избран Ивайло Гладнишки.    

Форумът бе уважен от 36 представители на ловните дружинки под шапката на сдружението. Гост на форума бе инж. Ради Радев – главен експерт в НЛРС-СЛРБ.

 

Повече информация в бр. 24 на в. “Наслука” на 14 юни

 

Галина Ганова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ