140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Враца осигури фуража за подхранването

Галина ГАНОВА

В края на октомври почти всички ниви са ожънати, реколтата е прибрана и животните все по-трудно намират храна. С наближаване на зимата нарастват и грижите, които членовете на ловните дружинки полагат за оцеляване и опазване на дивечовите популации. И както подобава на добри и грижовни стопани, те отдавна са осигурили зърното, необходимо за подхранване.     

В ЛРС-Враца фуражите се закупуват централизирано, а съхранението им става в ловното стопанство на сдружението. Така се контролира и качеството на зърното, и неговото използване. Складовите помещения се обеззаразяват ежегодно, а остатъкът от фуража се използва за подхранване на рибата в рибарниците. През изминалото лято сдружението е закупило около 30 тона първокачествено жито, предстои да бъдат доставени 20 тона царевица и 8 тона каменна сол. Освен че получават зърно от ЛРС-Враца, дружинките са се запасили с допълнителни количества фураж – ливадно сено, събирано по време на цъфтеж на тревите, листников фураж, както и собствено зърно от местните ловци арендатори.

„Много е важно къде ще бъдат поставени хранилки – поясни инж. Стоян Стоянов, ръководител на ЛРД-Враца. – Ако приоритет при тяхното изработване е удобството за зареждане с фураж, вместо типичните местообитания на отделните видове, то тогава крайният ефект от  дейността ще е нулев. В горските райони освен хранилки, практика са и добрите дивечови ниви. В смесените гори естествената храна е повече. По-трудно е в местата, където горският фонд е малък за сметка на обработваемите площи. Големите  блокове след прибиране на реколтата и изораването се превръщат в райони без никаква храна. Дивечът се оттегля в горските масиви, където ги очакват хранилките с първокачествени фуражи.“

„В края на лятото обхождаме всички хранилки, ремонтираме ги или ги подменяме изцяло. В нашата ловна територия сме изградили 2 подслона за сърни и 6 хранилки за фазани. Целогодишно поддържаме 2 солища и 2 калища за прасета – разказа д-р Валентин Лилов, председател на дружинката в с. Девене. – Близката зима не ни плаши, чакаме я с пълни чували с фураж…“

Готови за зимно подхранване са и ловците от ЛРД-Криводол, които ежегодно обновяват около 40 хранилки за фазан и яребица, а през лятото те са разлели 200 литра преработено масло в двете калища за диви прасета.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ