140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Лясковец – Ловци възстановиха чешма

Лясковец, Милка Денева

Пресен надпис върху Ца­цовата чешма в землището на гр. Лясковец информира, че тя е възстановена през юли тази година от местната ловна дружина. А под този надпис е добавена добронамерената покана: „Пътнико, поспри, водица пий, почини и пак върви, върви.”

Възстановяването на ка­менната чешма става по ини­циатива на ловеца Стефан Каралиев. Един от органи­заторите е Антон Андонов, който, макар и да членува в ловно-рибарското сдруже­ние в Антоново, ловува и в ловните полета на Лясковец.

Когато дружината приема за­дачата и работата започва, всеки от лясковските ловци, който има възможност, пома­га с каквото може – с труд, с материали, превоз, техника, пари.

„Чешмата е изградена по времето на ТКЗС-то, през 1972 г. – връща се назад във времето Стефан Каралиев. – Тя носи името на фамилия­та, която е имала ниви в този район. Тук хората, които работели на полето, идвали да пият вода, пастирите поели добитъка.”

Постепенно обаче след разтурянето на ТКЗС-то мястото запустяло, обрасло с треви и храсти, а водата спряла да тече – оказва се, че тръбите са запушени. Ловците копаят с багер, въз­становяват ги, както и двете шахти и водата потича, както преди години.

Дружината не спира дотук. Ловците прехвърлят до чеш­мата своя фургон за почивка и му правят някои подобре­ния – дървен навес, скова­ват тераса.

Има работа и за по-нататък. Намеренията са до фургона да се направи циментова площадка, къде­то да се наредят дълги маси и пейки за традиционните сбирки след ловните излети. Тук ще е по-удобно да се раз­фасоват отстреляните диви прасета. Към фургона ще има и стая, за да заприлича той на истинска ловна хижа.

Лясковските ловци имат намерение да си направят и фазанария. Тя ще бъде бли­зо до чешмата и фургона и в нея ще се доотглеждат и адаптират малките птици, главно фазани, преди да бъ­дат пуснати на свобода в по­лето. А мъжете са доказали, че мислят не само за лова, но и за природата.

Когато правили навеса към фургона, не отсекли съседното дърво, макар че може да се приеме, че то пречи, а внимателно го вградили. Оставили и малка­та дива круша пред него да расте с намерението по-на­татък да я ашладисат.

От последния брой 34 на вестник “Наслука”

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ