НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

“Право на лов” – теоретичен курс – хартиено издание

18.00 лв.

Любовта към живата природа, разумното общуване с нея без нарушаване на природните закони е водещото начало пред авторския колектив. С приложените бонитетни скали и характеристики на типовете местообитания, графики на дивечовите запаси, схеми на ловностопански съоръжения, таблици за изчисляване на трофеи, богат снимков материал, учебникът е предназначен не само за желаещите да придобият право на лов и тези, които са упълномощени да им го предоставят, а и за всички природолюбители, които са готови да вложат силите си за възстановяване на ловното ни стопанство на водещи позиции в световен мащаб.

Любовта към живата природа, разумното общуване с нея без нарушаване на природните закони е водещото начало пред авторския колектив. С приложените бонитетни скали и характеристики на типовете местообитания, графики на дивечовите запаси, схеми на ловностопански съоръжения, таблици за изчисляване на трофеи, богат снимков материал, учебникът е предназначен не само за желаещите да придобият право на лов и тези, които са упълномощени да им го предоставят, а и за всички природолюбители, които са готови да вложат силите си за възстановяване на ловното ни стопанство на водещи позиции в световен мащаб.

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ